สรุปผลการตรวจสอบ

iTem ประจำปีงบประมาณ เรื่อง อ่าน
  2562   สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2562 131 
  2561   สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2561 149 
  2560   สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2560 91 
  2559   สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2559 79 
  2558   สรุปผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2558 167 
  2557   สรุปผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2557 126 
  2556   สรุปผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2556 120 
  2555   สรุปผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2555 126 
  2554   สรุปผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2554 115 
  2553   สรุปผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2553 175 

 

Preset Colors